Koha Support

Koha Support là gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật định kỳ hàng năm cho các thư viện sử dụng phần mềm Koha. Các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng và vận hành phần mềm Koha sẽ được đội ngũ chuyên gia và kỹ sư của Koha Việt Nam tư vấn và giải quyết để thư viện có thể tập trung vào công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình.

Koha Support là gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật định kỳ hàng năm cho các thư viện sử dụng phần mềm Koha. Các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng và vận hành phần mềm Koha sẽ được đội ngũ chuyên gia và kỹ sư của Koha Việt Nam tư vấn và giải quyết để thư viện có thể tập trung vào công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình.

Yêu cầu

  • Thư viện đang sử dụng và vận hành phần mềm quản trị thư viện Koha
  • Các phân hệ trong phần mềm Koha đã được cấu hình cơ bản.

Dịch vụ cung cấp

  • Tư vấn và xử lý các lỗi kỹ thuật hệ thống
  • Giải đáp các câu hỏi khách hàng trong quá trình sử dụng
  • Tạo các báo cáo định kỳ
  • Cập nhật các bản vá lỗi
  • Nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới khi có yêucầu (1 lần/năm)
  • Đào tạo các tính năng mới của phần mềm


Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ và chi phí.