Công bố Dspace phiên bản 5.5

Ngày 21/03/2016, cộng đồng Dspace thế giới chính thức công bố phát hành Dspace phiên bản 5.5

 

Phiên bản Dspace 5.5 tập trung vào việc fix lỗi và giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo mật. Các thư viện có thể dễ dàng nâng cấp Dspace từ phiên bản 5.x lên 5.5 do phiên bản này Dspace không có sự thay đổi nào về cơ sở dữ liệu cũng như cấu hình.
 
Để hiểu rõ hơn về các lỗi được khắc phục trong Dspace 5.5 có thể tham khảo thêm tại https://github.com/DSpace/DSpace/releases/tag/dspace-5.5