Giới thiệu

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Tích Hợp Công Nghệ D&L chuyên tư vấn và cung cấp các giải pháp, dịch vụ, sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Được thành lập từ năm 2009, D&L đã cung cấp các giải pháp và dịch vụ cho các khách hàng thuộc nhiều khối ngành khác nhau như khối chính phủ, khối các công ty đầu tư nước ngoài và khối các doanh nghiệp trong nước. Các sản phẩm và dịch vụ do D&L cung cấp bao gồm: