Dịch vụ

  • Phần mềm quản trị thư viện tích hợp Koha hiện tại đang được áp dụng tại hơn 2400 thư viện trên toàn thế giới. Đây là một trong những phần mềm quản lý thư viện truyền thống phổ biến nhất hiện nay. Tại Việt Nam, phần mềm Koha đang được tùy biến và phát triển bởi nhóm Koha Việt Nam. Website http://koha.vn được xây dựng bởi nhóm Koha Việt Nam của công ty D&L.
  • Đang được áp dụng tại hơn 1200 thư viện trên thế giới, Dspace là phần mềm quản lý tài nguyên số được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Tại Việt Nam, Dspace được Việt hóa, phát triển tùy biến và hỗ trợ bởi nhóm Dspace Vietnam. Website: dspace.vn được phát triển bởi D&L JSC