DSPACE

  • Support là gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật định kỳ hàng năm cho các thư viện sử dụng phần mềm Dspace. Các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng và vận hành phần mềm Dspace sẽ được đội ngũ chuyên gia và kỹ sư của Dspace Việt Nam tư vấn và giải quyết để thư viện có thể tập trung vào công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình.
  • Training là gói dịch vụ đào tạo cho các thư viện đã, đang hoặc có nhu cầu sử dụng phần mềm quản trị thư viện Dspace. Mục tiêu của các khóa đào tạo là giúp cho thư viện làm chủ về mặt công nghệ, quản trị, vận hành của phần mềm Dspace, từ đó áp dụng các tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam và Thế giới.
  • Customization là gói dịch vụ cấu hình các phân hệ nghiệp vụ của phần mềm quản trị thư viện Dspace theo đặc tính của mỗi thư viện. Đội ngũ chuyên gia của Dspace Việt Nam sẽ phối hợp với thư viện để phân tích hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng và nhu cầu trong tương lai để từ đó đưa ra các phương án cấu hình, cài đặt tương ứng.
  • Installation Installation là gói dịch vụ khởi tạo phần mềm quản trị thư viện Dspace trên hệ thống CNTT của thư viện. Sau khi được khởi tạo, thư viện có thể bắt đầu tiến hành cấu hình hệ thống Dspace theo từng đơn vị