KOHA

  • Koha Support là gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật định kỳ hàng năm cho các thư viện sử dụng phần mềm Koha. Các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng và vận hành phần mềm Koha sẽ được đội ngũ chuyên gia và kỹ sư của Koha Việt Nam tư vấn và giải quyết để thư viện có thể tập trung vào công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình.
  • Koha Training là gói dịch vụ đào tạo cho các thư viện đã, đang hoặc có nhu cầu sử dụng phần mềm quản trị thư viện Koha. Mục tiêu của các khóa đào tạo là giúp cho thư viện làm chủ về mặt công nghệ, quản trị, vận hành của phần mềm Koha, từ đó áp dụng các tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam và Thế giới.
  • Koha Advance là gói dịch vụ nâng cao cho các thư viện có nhu cầu chuyển đổi cơ sở dữ liệu biểu ghi, chuyển đổi cơ sở dữ liệu bạn đọc, tùy biến giao diện OPAC, tùy biến báo cáo thông kê trên hệ thống phần mềm quản trị thư viện Koha sẵn có của mình.
  • Koha Standard là gói dịch vụ cấu hình các phân hệ nghiệp vụ của phần mềm quản trị thư viện Koha theo đặc tính của mỗi thư viện. Đội ngũ chuyên gia của Koha Việt Nam sẽ phối hợp với thư viện để phân tích hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng và nhu cầu trong tương lai để từ đó đưa ra các phương án cấu hình, cài đặt tương ứng.
  • Koha Startup là gói dịch vụ khởi tạo phần mềm quản trị thư viện Koha trên hệ thống CNTT của thư viện. Sau khi được khởi tạo, thư viện có thể bắt đầu tiến hành cấu hình các phân hệ “Quản trị, Biên mục, Bổ sung, Lưu thông, OPAC, Quản lý ấn phẩm định kỳ, Báo cáo thống kê” tương ứng với quy trình nghiệp vụ của mình.